Restaurace dočasně uzavřena do doby, než se nám podaří zajistit kvalitního a spolehlivého kuchaře.
Věříme, že se nám to podaří co nejdříve. Děkujeme všem za podporu!

Začátky restaurace

Interiér restaurace

Akce Na statku

Rauty

Svatby